ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยกิจเจริญ
340/27 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel : 038-101503 Fax : 038-101504
E-mail : info@chokechai.co.th