ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยกิจเจริญ เริ่มก่อตั้งวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ดำเนินการรับเหมา ออกแบบ บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบถังน้ำมัน ท่อน้ำมัน และอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำมันทุกชนิด (น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น) พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า 20 ปี

   นโยบายบริษัท
    ทำงานด้วยความรวดเร็ว /มีคุณภาพ/ ปลอดภัย/ซื่อสัตย์


   นโยบายคุณภาพของบริษัท
   "เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการลูกค้าอย่างมี
   ประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ"